Rekrutacja Opiekun Dzienny „Pastelowy Domek”. Rekrutacja do publicznych punktów dziennego opiekuna prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu informatycznego dostępnym na stronie internetowej: https://nabor.pcss.pl/warszawa/zlobek

Szczegóły rekrutacji znajdziecie Państwo w regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie https://zlobki.waw.pl/rekrutacja/rekrutacja-do-placowek/

Dokumenty:

Tu znajdziesz najważniejsze dokumenty, które ułatwią Tobie proces rekrutacji m.in. Regulamin rekrutacji, harmonogram rekrutacji podstawowej.

Jeśli chcesz zapisać dziecko do placówki, najpierw zapoznaj się z dokumentami rekrutacyjnymi znajdującymi się poniżej.
  1. Uchwała Rady m.st. Warszawy
  2. Regulamin rekrutacji z 12 czerwca 2023 r.
  3. Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024
  4. Dokumenty rekrutacyjne do żłobków objętych projektami dofinansowanymi z EFS


Odwiedź nas na facebook.com
Zobacz dane kontaktowe